Vacature lid Raad van Toezicht

Vasim Circus Space in Nijmegen zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 2 bijeenkomsten per jaar, voor ondersteuning en advies met betrekking tot financiën.

Geloof jij dat beweging, spel en plezier essentieel zijn voor het welzijn van mensen, verbindend kan werken en cultuur een plek verdient? Wil je ons helpen om een inspirerende ruimte te creëren voor circus en andere kunst- en sportvormen in het oosten van Nederland?

De Vasim Circus Space is de enige plek in Nijmegen speciaal voor circusbeoefenaars en een unieke circuslocatie in Nederland. We zijn gevestigd op het NYMA-terrein in de Vasim fabriek, een locatie die wordt ontwikkeld tot een bruisende plek vol bedrijvigheid en (re)creatie. We play, create and share is het motto van NYMA, en dat is precies waar de Vasim Circus Space voor staat.

Stichting Vasim Circus Space ondersteunt de community voor circus in Nijmegen en omgeving, en wil die versterken en vergroten. Stichting Vasim Circus Space zoekt een Lid Raad van Toezicht.

We zoeken voor deze functie iemand met achtergrond en kennis op gebied van financieel/ economisch management. We zoeken iemand die collegiaal en tegelijk een onafhankelijk kritisch meedenker is en zich herkent in de volgende competenties en kenmerken: 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf leden met verschillende achtergronden passend bij de doelstellingen van de Vasim Circus Space. De Raad van Toezicht komt ten minste twee keer per jaar bijeen. De leden van de Raad van Toezicht en de bestuurders van de Vasim Circus Space onderschrijven de Governance code cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie, en handelen ernaar. De benoemingstermijn voor de Raad van Toezicht leden is drie jaar en de leden zijn twee volgende periodes herbenoembaar.

Het algemene profiel   

 • Belangstelling voor en affiniteit met de sociale en/of culturele sector.
 • Een achtergrond en kennis op gebied van financieel / economisch management
 • Bekendheid met de specifieke omstandigheden die samenhangen met het werken met (overheids)subsidies en fondsen.
 • Beschikken over een relevant maatschappelijk, bestuurlijk en politiek netwerk in Oost-Nederland.
 • Tijd en energie beschikbaar hebben voor het vervullen van de functie.
 • Gemakkelijk benaderbaar en aanspreekbaar voor alle betrokkenen.
 • Vermogen tot strategisch denken.
 • Integer en verantwoordelijk.
 • Weet betrokkenheid en onafhankelijkheid met elkaar in balans te brengen.

Perspectieven
Vasim Circus Space staat open voor diverse perspectieven. We nodigen personen met een cultureel diverse achtergrond nadrukkelijk uit om te solliciteren. Vasim Circus Space heeft zich ten doel gesteld om als organisatie een afspiegeling van de maatschappij te zijn. Dit geldt ook voor de Raad van Toezicht. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur daarom uit naar een kandidaat die de diversiteit versterkt.

Vasim Circus Space biedt

 • Betrokkenheid bij een startende onderneming op een bruisende plek in Nijmegen.  
 • Een onbezoldigde functie, maar onkosten worden vergoed.
 • Goed risicomanagement, met onder meer een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

Uw belangstelling en motivatiebrief & CV kunt u sturen naar Cilia Daemen via rvt@vasimcircusspace.nl. De functie start per 1 juni 2022. In mei 2022 vinden gesprekken plaats.

Meer achtergrond

De Vasim Circus Space is een ontmoetingsplaats en podium voor culturele, sportieve en sociale initiatieven; een kleurrijke broedplaats waar jong en oud, professioneel en amateur een plek hebben om te stralen.

De doelstellingen van Stichting Vasim Circus Space zijn als volgt:

 • Het creëren van en ruimte bieden aan talentontwikkeling binnen een inspirerende omgeving waar kansengelijkheid en diversiteit centraal staan. 

 • Het creëren van en ruimte bieden aan partners om laagdrempelige activiteiten te ontplooien die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting. 

 • Het bieden van professionele ondersteuning zowel op productioneel als artistiek gebied aan culturele, sociale en sportieve initiatieven. 

 • Het zijn van een kenniscentrum voor circus.

De Vasim Circus Space is al achttien jaar een ontmoetingsplek voor professionele en recreatieve circusartiesten en beoefenaars van aanverwante kunst- en beweegvormen. Tientallen mensen trainen op regelmatige basis, artiesten werken er aan hun producties. Wij bouwen een circusruimte in de oude fabriekshal van de Vasim fabriek. Door verschillende ruimtes te creëren, kunnen we tegelijkertijd lessen of workshops geven en is er ruimte voor individuele artiesten, professionele gezelschappen en artists in residence om hun producties (af) te maken. De hoogte van 12 meter is uniek in oost-Nederland, zowel als trainingsruimte als podium.